Facebook youtube
DWOREK JEZIORKI | Odkryj uroki naszego dworku
homek dworek@jeziorki.pl +48504264264
ZAREZERWUJ NOCLEG W NASZYM DWORKU ON-LINE JUŻ TERAZ !

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dworek Jeziorki Maciej Grygier z siedzibą w Jeziorki 1, 64-113 Osieczna.

2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem telefonicznie 600 429 827, pod adresem e-mail dworek@jeziorki.pl oraz w siedzibie.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
a)zawarcia i wykonania umowy o usługę noclegową lub gastronomiczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5.Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO,
f. przenoszenia swoich danych osobowych,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

6.Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej,
jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Dworkiem Jeziorki.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

Newsletter

Zapisując się Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

ZIMOWA PROMOCJA!!!!!!

Restauracja i sauna 25% taniej w piątki, soboty i niedziele do końca marca 2020 r.

Promocja obejmuje zamówienia z karty menu i nie dotyczy imprez okolicznościowych.

Wymagana wcześniejsza rezerwacja pod numerem 504 264 264.

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!